• Święto Edukacji Narodowej

 • "Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali,
  ale po to, abym ja działał i kochał"

                                            Janusz Korczak

          Święto Edukacji Narodowej obchodzono w naszej szkole bardzo uroczyście. Dnia 14 października o godz. 10.00 na sali gimnastycznej zebrali się zaproszeni goście, emerytowani i obecni nauczyciele, uczniowie, przedszkolaki oraz rodzice.  Część oficjalna rozpoczęła się od przemówienia pani dyrektor - Edyty Pawlak, która złożyła serdeczne podziękowania i życzenia wszystkim nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi.


       Następnie głos zabrali zaproszeni goście: wicewójt Magdalena Jarosz-Wawrzyńczak, radny Jacek Badora i przewodniczący Rady Gminy Stanisław Górniak.

     Kolejnym punktem były gratulacje dla nagrodzonych nauczycielei i pracowników obsługi.

     Po części oficjalnej głos oddano pierwszoklasistom, którzy pod czujnym okiem wychowawczyni - pani Magdaleny Zacharjasz musieli wykazać się umiejętnościami śpiewu, wiedzy, sprytu i deklamacji. Gdy uznano, że można dopuścić ich do grona uczniowskiego, przystąpiono do uroczystego ślubowania na sztandar szkoły.       

   Następnie pani dyrektor dokonała tradycyjnego pasowania na ucznia symbolicznym ołówkiem.

    W kolejnej części uroczystości uczniowie klasy VI przedstawili program artystyczny, w którym poprzez słowo, śpiew i taniec wyrazili swoją wdzięczność wobec nauczycieli. Impreza zwieńczona została wręczeniem symbolicznych róż wszystkim pracownikom oświaty.
  Zobacz więcej zdjęć

  Dzwonki:


 • Lekcja 1: 8.30 - 9.15
 • Lekcja 2: 9.25 - 10.10
 • Lekcja 3: 10.20 - 11.05
 • Lekcja 4: 11.15 - 12.00
 • Lekcja 5: 12.10 - 12.55
 • Lekcja 6: 13.10 - 13.55
 • Lekcja 7: 14.05 - 14.50
 • Lekcja 8: 15.00 - 15.45