• Entuzjaści Edukacji w naszym Zespole

 • Szkoła Podstawowa w Rększowicach w bieżącym roku szkolnym przystąpiła  do udziału w projekcie systemowym pn. Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzonego przez Instytut Badań Edukacyjnych, placówkę badawczą nadzorowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. 


           Do części badawczej wybrano 34 placówki z całej Polski. Dzięki partycypacji w tym wydarzeniu, nasza szkoła jest postrzegana jako aktywnie uczestnicząca w dodatkowych inicjatywach o charakterze badawczo-rozwojowym. Jako „Entuzjaści edukacji „ pozyskaliśmy ponadto nowoczesne pomoce dydaktyczne, które wykorzystamy w procesie nauczania.

           W ramach badania  w szkole przeprowadzone zostały obserwacje procesu dydaktycznego, badanie ankietowe oraz wywiady indywidualne z uczniami i nauczycielami. Obserwacjom  procesu dydaktycznego , ze szczególnym uwzględnieniem roli technologii informacyjno-komunikacyjnych, podlegały lekcje w klasie VI. Badanie objęło zajęcia czterech przedmiotów: języka polskiego, matematyki, przyrody oraz historii i społeczeństwa.

         Po zakończeniu analizy wyników uzyskanych przez szkołę, powstał zindywidualizowany raport podsumowujący realizację działań na terenie naszej  szkoły, zawierający dane będące odzwierciedleniem form pracy, rodzaju stosowanych pomocy dydaktycznych, czasu trwania poszczególnych etapów lekcji. Udział szkoły w badaniu wpłynął na udoskonalenie narzędzi badawczych oraz pozwolił zgromadzić ważne naukowo dane. Wnioski z badania przysłużą się do rozwoju polskich badań edukacyjnych oraz pomogą stworzyć narzędzia użyteczne dla nauczycieli i środowisk oświatowych.

   
  Zobacz więcej zdjęć

  Dzwonki:


 • Lekcja 1: 8.30 - 9.15
 • Lekcja 2: 9.25 - 10.10
 • Lekcja 3: 10.20 - 11.05
 • Lekcja 4: 11.15 - 12.00
 • Lekcja 5: 12.10 - 12.55
 • Lekcja 6: 13.10 - 13.55
 • Lekcja 7: 14.05 - 14.50
 • Lekcja 8: 15.00 - 15.45