Videomeeting of ZSP in Rększowice and SSP2 in Tczew

Powiększ obraz

          Dnia 27 maja 2021 roku, uczniowie naszej szkoły biorący udział w Projekcie eTwinning „Welcome to Poland. Welcome to Europe” (Paulina Kotulska, Estera Sikorska, Nadia Bednarek, Brunon Maniak, Aleksander Nowakowski oraz Filip Sławik) spotkali się z uczniami ze Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Tczewie (województwo pomorskie). Spotkanie odbyło się poprzez platformę Google Meet.

          Podczas spotkania uczniowie przekazali informacje o sobie oraz mogli zaprezentować wszystkie wykonane w ramach projektu prace. Uczniowie mieli okazję doskonalić umiejętność komunikacji w języku angielskim, ponieważ podczas spotkania mogli porozumiewać się wyłącznie w tym języku. Uczniowie naszej szkoły zaprezentowali m.in.: wykonane plakaty (Walia oraz Konopiska) oraz trzy prezentacje (o Częstochowie, Gminie Konopiska oraz Walii). Uczniowie z partnerskiej szkoły przekazali informacje o województwie pomorskim oraz swojej miejscowości (Tczew). Podczas spotkania, uczniowie obu szkół mieli okazję zagrać w samodzielnie przygotowane gry i wykonać quizy sprawdzające ich wiedzę dotyczącą regionów i państw europejskich. Spotkanie z SSP2 w Tczewie dostarczyło nam wielu pozytywnych emocji.

          Serdecznie dziękujemy !!!!

Sonia Ścigała