Tym należy się pochwalić!

W marcu uczniowie klas III, IV, V i VI  

Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Rększowicach

 wzięli  udział 


V Ogólnopolskim Sprawdzianie

 

Czytania ze Zrozumieniem 


,, Rozumiem to, co czytam.

Czytam to, co rozumiem”


 pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN.

Uznaliśmy, że uczestnictwo w tym programie to bardzo dobry sposób na przygotowanie się do sprawdzianów i egzaminów, bowiem badane są tu różnorakie umiejętności. I tak np. czytanie tekstów literackich i publicystycznych, ikonograficznych, pism użytkowych, wykresów, tabel. Czytaliśmy na poziomie dosłownym i przenośnym.

I… ,,wyczytaliśmy” wyróżnienie  dla naszej szkoły na tle klasyfikacji ogólnopolskiej.

Wyniki uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rększowicach potwierdzają wysoką jakość kształcenia w tej placówce.

Nasi uczniowie postępują według pięknej maksymy Umberta Eco : ,,Kto czyta książki, żyje podwójnie”