Wycieczka do Muzeum Chleba

     W dniu 3.10.2017r. uczniowie klasy I, II i III wraz z wychowawcami odwiedzili Muzeum Chleba w Radzionkowie. Celem wycieczki było kultywowanie i uczenie szacunku do chleba oraz związanych z nim tradycji i zwyczajów. 


     Pobyt w Muzeum rozpoczął się lekcją w dawnej klasie szkolnej i oglądaniem rzeczywistych eksponatów zabytkowych komputerów. Następnie dzieci uczestniczyły w projekcji filmu „Chleb” , która nie tylko przybliżyła historię chleba, ale również jego pochodzenie, proces produkcji i tradycje z nim związane.
     Nie zabrakło oczywiście warsztatów z ciastem, kiedy to każdy miał możliwość uformowania własnej plecionki. W oczekiwaniu na ich upieczenie się, uczestnicy wycieczki zwiedzali Muzeum pod opieką przewodnika poszerzając swoją wiedzę na temat starych urządzeń. 
    Ważnym momentem stała się prelekcja na temat na temat szacunku dla chleba, w myśl zasady, że „od szacunku dla kromki, naszej strawy powszedniej już tylko krok do szacunku dla najbliższych, do kraju rodzinnego, do otaczającego nas świata”.
     Jednak kulminacyjnym punktem programu okazał się odbiór i konsumpcja własnych wyrobów piekarniczych!