Wycieczka do planetarium

Planetarium to miejsce i urządzenia służące do odtwarzania wyglądu nieba oraz ruchów ciał niebieskich.

       30 września 2014r.
przedszkolna grupa „starszaków” wraz z uczniami klas I – III wybrali
się do Planetarium Instytutu Fizyki Akademii im. Jana Długosza w
Częstochowie.

      
Wszyscy uczestnicy wycieczki mieli możliwość wzięcia udziału w
pogadance i obejrzenia filmów edukacyjnych prezentujących nowoczesne
zdobycze nauki i techniki w zakresie podboju kosmosu i astronautyki.
Wrażenia były niesamowite!