Projekt BYĆ JAK IGNACY

Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza od lat wspiera działania propagujące naukę, edukację oraz historię. W tym roku postanowiła połączyć  dwa zadania – pielęgnowania pamięci o wybitnych Polakach oraz popularyzacji nauki – w jednym projekcie.

      Projekt „Być jak Ignacy” ma na celu wskrzesić pamięć o ludziach, których nazwiska zatarł czas, mimo że bez nich rzeczywistość wyglądałyby dzisiaj zupełnie inaczej. Doskonałym przykładem takiej osoby jest patron projektu – Ignacy Łukasiewicz – twórca podwalin przemysłu naftowego nie tylko w Polsce, ale i na świecie. W ten sposób narodził się pomysł na program „Być jak Ignacy”.

     „Być jak Ignacy” to akcja skierowana do dzieci i młodzieży – twórców przyszłości Polski i polskiej myśli technicznej. To właśnie im najbardziej potrzebne są dobre przykłady, na których mogliby się wzorować, a przede wszystkim odwaga i przekonanie o tym, że warto wierzyć we własne siły i marzenia. Akcja „Być jak Ignacy” ma dotrzeć do uczniów szkół podstawowych oraz wszystkich, których pasjonuje nauka i jej historia. Dlatego właśnie w ramach projektu prowadzimy zajęcia, podczas których uczniowie samodzielnie wykonują ciekawe doświadczenia i eksperymenty, które przybliżają im prawa rządzące światem. Odwiedzamy placówki naukowe w naszym regionie (Akademia J. Długosza w Częstochowie, Uniwersytet Śląski), uczestniczymy w warsztatach naukowych, słuchamy wykładów. Korzystamy z wartościowych materiałów, które w przystępnej formie przybliżą życie wybitnych postaci. Przygotowujemy atrakcyjne, z punktu widzenia młodego człowieka, narzędzia. Umożliwią one zdobywanie wiedzy, pozwalają poznać inspirujące historie przodków i budują atmosferę sprzyjającą nauce przez zabawę i rozrywkę. Uczestnicząc w projekcie ,jednocześnie bierzemy udział w konkursie, który ma na celu wyłonienie  placówki, która w najciekawszy sposób zorganizuje i udokumentuje pracę specjalnie powołanego koła naukowego. Jego zadaniem jest szerzenie wiedzy o polskich wynalazcach i ich dziełach, a także przeprowadzanie eksperymentów, które tłumacząc działanie zjawisk w naszym świecie, udowadniają jednocześnie, jak bardzo atrakcyjna i pasjonująca może być nauka. Program „Być jak Ignacy” zdobył już aprobatę Ministerstwa Edukacji Narodowej i stacji TVP ABC, które objęły nad nim honorowy patronat.