Udział w projekcie – SZKOLA KIBICUJE

 W dniu 26 listopada 

uczniowie
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rększowicach 

uczestniczyli
w wielkim finale akcji ” Szkoła kibicuje”

 

Akcja ta organizowana była przez
Ministerstwo Spraw Wewnę- trznych 
pn.”Kibicuję
bezpiecznie
„.    

Ideą  projektu było zapoznanie
uczniów z zasadami prawidłowego zachowania na sportowych imprezach masowych
oraz zaprezentowanie uczniom klas IV-VI ich idoli sportowych.

     Udział w tym przedsięwzięciu pozwolił
młodzieży na poznanie znanych zawodników i trenerów oraz olimpijczyków, ale co
równie istotne, aspektów bezpiecznego zachowania się na widowiskach sportowych.
W ramach projektu młodzież poznała także przepisy prawa dotyczące bezpiecznego
zachowania podczas imprez masowych oraz zapoznała się z instytucją Spotersa.
Spotkanie uatrakcyjnił pokaz ratownictwa medycznego w wykonaniu Centralnej
Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.