Maluchy rozpoczynają przedszkole

     Z
początkiem września został powołany do istnienia nowy oddział
przedszkolny – grupa „maluchów”, do której uczęszczają dzieci trzy i
czteroletnie.
Dla najmłodszych przyszedł trudny czas na rozłąkę z rodzicami i samodzielne pozostanie w przedszkolu.Moment ten okazał się wielką próbą odwagi i samodzielności…
       Część dzieci od razu i bez trudu zaaklimatyzowała się w nowym miejscu,
chętnie włączyła się do wspólnych zabaw i „weszła” w rytm przedszkolnych
zajęć. Dla niektórych jednak adaptacja przebiegała nieco dłużej –
okupiona była tęsknotą i łzami. Przezwyciężenie pierwotnego strachu
okazało się jednak kwestią czasu – dzieci nabrały zaufania do nowego
otoczenia i z entuzjazmem zaczęły włączać się do wspólnych zabaw.
   Życzymy dzieciom dalszej odwagi, mnóstwa uśmiechów i radości czerpanych z każdego dnia pobytu w przedszkolu!