Święto Konstytucji

     W tym roku, podobnie jak w poprzednim obchodziliśmy w naszej szkole kolejną rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.  W dniu 4 maja 2017r. odbył się apel przygotowany przez uczniów klasy V i VI. Ta krótka lekcja historii była wspaniałą okazja, by uzmysłowić wszystkim jak ważną rolę i znaczenie mają słowa: Ojczyzna, Patriotyzm.       Uczniowie przypomnieli, że Konstytucja 3 Maja została uchwalona i zatwierdzona przez Sejm Wielki w 1791r. Jej inicjatorami byli między innymi król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki, Adam Czartoryski, Stanisław Małachowski, Hugo Kołłątaj. 

          Konstytucja 3 Maja była pierwszą w Europie a drugą na świecie (po Stanach Zjednoczonych) ustawą zasadniczą. Wprowadzała ona zmiany zgodne z ideami oświecenia.

     6 kwietnia 1990 roku sejm Rzeczypospolitej Polskiej zdecydował o przywróceniu w dniu rocznicy uchwalenia konstytucji – święta narodowego.