Prowadzenie resuscytacji w szkole

16 października 2015r. po raz kolejny uczniowie naszej szkoły przyłączyli
się do uczniów z całej Polski i przystąpili do bicia ogólnopolskiego rekordu w
prowadzeniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej (RKO). Punktualnie o godzinie
12.30 dwadzieścia jeden osób rozpoczęło akcję na dziewięciu fantomach.

    Postanowiliśmy
przyłączyć się do akcji, gdyż uważamy, że im więcej osób będzie uczestniczyło w
takich akcjach, tym szybciej stanie się oczywiste, że warto się uczyć pierwszej
pomocy i nie bać się jej udzielać. Oswajamy dzieci z podstawowymi czynnościami
ratującymi życie,  dlatego cieszymy się,
że mogliśmy przyłączyć się do ogólnopolskiego bicia rekordu. Cała akcja trwała
trzydzieści minut, a wszyscy jej uczestnicy bardzo poważnie potraktowali zadanie
i wykazali się  pełnym zaangażowaniem. Po
zakończeniu akcji wszyscy otrzymali pamiątkowe apteczki pierwszej pomocy z
wyposażeniem.