Rada rodziców

RADA RODZICÓW

ROK SZKOLNY 2021/2022

 

Przewodnicząca – p.Marlena Caban

Zast. Przewodniczącej – p.Katarzyna Zalas

Sekretarz – p. Katarzyna Kuśmierska

Skarbnik – p.Anna Kościelniak