III Międzygminny Konkurs o Unii Europejskiej

Już po raz trzeci
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Rększowicach była organizatorem
Międzygminnego Konkursu Wiedzy o Krajach Unii Europejskiej. Konkurs odbył
się 8 maja 2013r. Skierowany był do uczniów klas IV- VI szkół podstawowych.
Rozgrywany był w kategorii indywidualnej. Konkurs przygotowała i przeprowadziła
mgr Sybilla Hofman – Migdalska.


 

Celem  Konkursu było:
1. Kształtowanie postaw otwartości na
integrację rozumianą jako uznanie dla różnorodności w jedności.

2.  Poznanie europejskiego dziedzictwa
jako jednego z najistotniejszych czynników tworzenia się Zjednoczonej Europy.

3.Ukazanie historii integracji UE na tle
procesów integracyjnych współczesnego świata.

4. Poznanie podstawowych zasad i reguł
obowiązujących w integrującej się Europie.

5. Rozwijanie umiejętności dostrzegania
konieczności współpracy i współodpowiedzialności w Europie w zakresie
środowiska geograficznego, gospodarki, polityki i kultury.

6
. Zapoznanie z
mechanizmami i strukturami funkcjonującymi w UE.

7. Rozbudzenie u uczniów zainteresowania problematyką europejską oraz
rozwijanie wiedzy na temat miejsca Polski w procesie integracji europejskiej.

III Tematyka Konkursu obejmowała:
1.    Ideę integracji
europejskiej w perspektywie historycznej.

2.    Genezę i rozwój Wspólnot
Europejskich i Unii Europejskiej.

3.     Instytucje Wspólnot
i Unii Europejskiej.

4.     Ojców i symbole
Unii Europejskiej.

5.     Struktury Unii
Europejskiej.

6.     Traktaty
wspólnotowe i unijne.

7.     Wspólną walutę
europejską – euro.

8.     Kraje członkowskie
Unii Europejskiej i ich charakterystykę.

9.     Polskę w strukturach unijnych.
 

Wszyscy uczniowie
uczestniczący w konkursie wykazali się ogromną wiedzą o Unii Europejskiej i
Krajach Unijnych. Komisja po sprawdzeniu prac (pisemnego testu) i uzyskaniu
największej ilości punktów przyznała: 

I miejsce Mateusz
Stoparek – Szkoła im Jana Pawła w Łaźcu
II miejsce Bartłomiej Franczak – Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Jana
Kochanowskiego w Aleksandrii
III miejsce Mateusz Kregulewski – Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Jana
Kochanowskiego w Aleksandrii.

Zwycięscy uczniowie
otrzymali cenne nagrody książkowe, pozostali uczniowie pamiątkowe dyplomy.
Podziękowania zostały wręczone również nauczycielom, którzy przygotowywali
uczniów do konkursu i szkołom. Te ostatnie otrzymały również wartościowe
książki w ramach podziękowania za udział w konkursie.


Wszystkim gratulujemy i do zobaczenia w przyszłym roku.