Święto Edukacji Narodowej

„Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali,
ale po to, abym ja działał i kochał”

                                   
      Janusz Korczak

        Święto
Edukacji Narodowej obchodzono w naszej szkole bardzo uroczyście. Dnia
14 października o godz. 10.00 na sali gimnastycznej zebrali się
zaproszeni goście, emerytowani i obecni nauczyciele, uczniowie,
przedszkolaki oraz rodzice.  Część oficjalna rozpoczęła się od
przemówienia pani dyrektor – Edyty Pawlak, która złożyła serdeczne
podziękowania i życzenia wszystkim nauczycielom i pracownikom
administracji i obsługi.


    
Następnie głos zabrali zaproszeni goście: wicewójt Magdalena
Jarosz-Wawrzyńczak, radny Jacek Badora i przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Górniak.

   Kolejnym punktem były gratulacje dla nagrodzonych nauczycielei i pracowników obsługi.

   Po części oficjalnej głos oddano pierwszoklasistom, którzy pod czujnym
okiem wychowawczyni – pani Magdaleny Zacharjasz musieli wykazać się
umiejętnościami śpiewu, wiedzy, sprytu i deklamacji. Gdy uznano, że
można dopuścić ich do grona uczniowskiego, przystąpiono do uroczystego
ślubowania na sztandar szkoły.       

 Następnie pani dyrektor dokonała
tradycyjnego pasowania na ucznia symbolicznym ołówkiem.

  W
kolejnej części uroczystości uczniowie klasy VI przedstawili program
artystyczny, w którym poprzez słowo, śpiew i taniec wyrazili swoją
wdzięczność wobec nauczycieli. Impreza zwieńczona została wręczeniem
symbolicznych róż wszystkim pracownikom oświaty.