Dyrekcja

Dyrektor mgr Edyta Pawlak

 

nauczyciele:

mgr Krystyna Badora /wychowanie do życia w rodzinie/

mgr Beata Cierpiał /plastyka, biologia/

mgr Joanna Ciuk /wychowanie fizyczne, przyroda, wychowawca klasy  VII/ 

mgr Kamila Gniatkowska – Szczerbak nauczyciel /przedszkola,doradztwo zawodowe/

mgr Sybilla Hofman – Migdalska /język angielski,historia, WOS/ wychowawca klasy  VIII

mgr Edyta Pawlak  /język polski/

mgr Katarzyna Stajner /religia, biblioteka/

mgr Beata Ciuk /matematyka/

mgr Alicja Kamińska / język polski, wychowawca klasy IV

mgr Konrad Kijas /informatyka/

mgr Marzena Zasuń /edukacja wczesnoszkolna/ wychowawca klasy II

mgr Agnieszka Jończyk / muzyka /

mgr Sylwia Kaczmarzyk /edukacja wczesnoszkolna / wychowawca klasy III

mgr Sylwia Koza – nauczyciel przedszkola

mgr Martyna Urbaniak – geografia

mgr Katarzyna Ankowska – język niemiecki

ks. Sebastian Ciastek – religia

mgr Aleksandra Kuzior – logopeda, surdopedagog, /edukacja wczesnoszkolna / wychowawca klasy I

mgr Krzysztof Świerczyński – psycholog

mgr Dorota Nowińska – chemia, fizyka

mgr Aneta Baor – edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Sonia Ścigała – język angielski, wychowawca klasy V i VI

mgr Grzegorz Bukowski – technika