Kampania Edukacyjna MŁODY NOBEL

     Dnia 9 października  uczniowie naszej szkoły wzięli udział w projekcie specjalistycznym w ramach kampanii edukacyjnej „Młody Nobel”.Podczas
zajęć dzieci z klas I – V w dostępny i interesujący, ale niestandardowy
sposób zdobywali wiedzę z zakresu kryminalistyki.

Organizatorem kampanii jest Fundacja Rozwoju Wolontariatu.