Gościmy strażaków

W dniu 20 maja 2014r. uczniowie klas I-III gościli strażaków  Ochotniczej Straży Pożarnej w Rększowicach. W trakcie rozmowy dzieci ostały zapoznane  zagrożeniami jakie na nich czyhają w szkole i w domu, a także z zasadami prawidłowego zachowania się w sytuacjach pożaru i innych nieszczęśliwych wypadków. Nie zapomniano o przypomnieniu telefonów alarmowych.            Strażacy pozwolili naszym uczniom wsiąść do wozu strażackiego, a także założyć hełmy i obejrzeć narzędzia i urządzenia niezbędne strażakom do pracy. Dzięki temu spotkaniu uczniowie utrwalili sobie wiadomości zdobyte na innych zajęciach lekcyjnych.

Nauczyciele wraz z dziećmi pragną podziękować panu Mariuszowi Kowalskiemu oraz wszystkim pracownikom OSP w Rększowicach 
za współpracę z naszą szkołą.