Wybory do Samorządu Uczniowskiego

     W dniu 21 września odbyły się w naszej
szkole wybory do Samorządu Szkolnego. W wyborach kandydowało 9 osób a
uczestniczyło 73 wyborców.

       Kandydaci do Zarządu Samorządu
Uczniowskiego zgłaszali swoje nazwiska, a potem przystąpili do kampanii
wyborczej, podczas której prezentowali swój program. W szkole pojawiły się
plakaty, przeprowadzano na przerwach rozmowy indywidualne. Dzieci brały udział
w nieformalnych dyskusjach i kibicowały swoim kandydatom. Pretendenci do Samorządu Uczniowskiego przedstawiali
swoje programy wyborcze i zachęcali do głosowania właśnie na nich.


Jak
przebiegał dzień wyborów?

W
dniu wyborów zakończyliśmy kampanię wyborczą spotkaniem z kandydatami.
Następnie uczniowie głosowali na wybranego kandydata na specjalnie
przygotowanych kartach do głosowania. W obecności komisji, wyborcy wrzucali
swoje głosy do urny wyborczej. Po zakończeniu głosowania wszystkie głosy
komisyjnie przeliczono i wyłoniono przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego.

Przewodnicząca-
Emilia Nowak  kl. VII

Z-ca
przewodniczącej – Oskar Krawczyk  kl. VII

Skarbnik
– Aleksandra Głębocka kl. VII