Podziękowania

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy
oddali  głos na wykonaną przez nas kolędę „Gore gwiazda…” 
zaprezentowaną  w ramach  Ogólnopolskiego Konkursu „Kolęda w sieci”.

  Z wielką radością informujemy, że otrzymaliśmy wyróżnienie w konkursie za, jak usłyszeliśmy w
ocenie jury, żywiołowo wykonaną kolędę.

 

                 
                     
                      
Uczniowie 

 Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego

                                                                                         w Rększowicach