Rocznica Odzyskania Niepodległości

,,Co­kol­wiek będzie, co­kol­wiek się sta­nie,

Jed­no wiem tyl­ko:
spra­wied­li­wość będzie,

Jed­no wiem tyl­ko: Pol­ska zmartwychwstanie.”


                                          Zygmunt Krasiński


Tradycją
naszej szkoły są listopadowe spotkania, podczas których uczniowie pod okiem
nauczycieli
przygotowują patriotyczne montaże słowno-muzyczne związane z rocznicą
odzyskania przez Polskę niepodległości.

galeria zdjęć

Temat
przewodni tegorocznej akademii stanowiła miłość do ojczyzny.

Po
uroczystym powitaniu w niezwykłej scenerii w blasku świec i tomów książek
uczniowie
recytowali wiersze m.in. Cypriana Kamila Norwida, Marii Bogusławskiej, Jana
Lechonia i Antoniego Słonimskiego. Nie zabrakło również ważnych postaci w
dziejach drogi Polaków ku wolności: Józefa Piłsudskiego, Ignacego Jana
Paderewskiego. Wszyscy uczestnicy z uwagą i wzruszeniem słuchali fragmentów
przemówień Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego.
Inscenizacji
towarzyszył bogaty repertuar muzyczny, na który składały się pieśni
patriotyczne: Wojenko wojenko, Pieśń Legionów Polskich,
Rota.