Kolejny rok ciężkiej pracy za nami…

   Tradycyjnie już, w naszym Zespole Szkolno – Przedszkolnym odbyły
się dwie uroczystości zamykające rok szkolny.

  W czwartek 22 czerwca o godz. 13.00
zakończenie roku świętowały grupy przedszkolne, zaś w piątek 23 czerwca
o godz. 8.30 szkolne mury żegnali uczniowie klas 1-6.


   Zarówno przedszkolacy, jak i uczniowie zaprezentowali
humorystyczny program artystyczny podsumowując zdobyte umiejętności oraz
wprowadzając zebranych w wakacyjny klimat.

     Wszyscy cieszyli się, że po
dziesięciomiesięcznym trudzie mogli odebrać efekty swojej pracy.  Pani
Dyrektor – Edyta Pawlak podziękowała Nauczycielom, Pracownikom Administracji i
Obsługi oraz Rodzicom za współpracę w minionym roku szkolnym. Pogratulowała też
licznych osiągnięć uczniowskich i życzyła wszystkim wspaniałych i bezpiecznych
wakacji.

    Po ostatnim w roku szkolnym 2016/2017
spotkaniu w salach lekcyjnych  z kolegami i wychowawcami, zabrzmiał też ostatni
dzwonek. Rozpoczęły się zasłużone wakacje!