Zajęcia dodatkowe

Projekt „Wiem i potrafię” współfinansowany ze środków     Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego
zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
zajęcia z surdopedagogiem
zajęcia rozwijające z informatyki
logopedia
konsultacje z psychologiem