Kolejna wizyta w filharmonii

    20 stycznia 2016r. już po raz trzeci dzieci
z naszego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wzięły udział w audycji
umuzykalniającej, która miała miejsce w kameralnej sali Filharmonii
Częstochowskiej.

      Tym razem koncert edukacyjny odbył się pod hasłem „Muzyczne hocki-klocki”. Jego celem było zapoznanie uczestników z rodzajami muzyki tanecznej poprzez słuchanie i taniec.