Wycieczka do Teatru Im.A.Mickiewicza w Częstochowie

            Kontakt ze sztuką jest bardzo
ważnym elementem w rozwoju emocjonalnym i społecznym każdego człowieka, w tym
również dziecka. Z jednej strony służy jako rozrywka i relaksuje nas. Z drugiej
strony rozwija myślenie abstrakcyjne.

         
 Teatr w niesamowity sposób otwiera nowe możliwości. Przełamuje lęki,
buduje poczucie własnej wartości , kształtuje i pielęgnuje poprawną mowę,
rozwija wyobraźnię i intelekt. 

       W dzisiejszym
skomputeryzowanym świecie ważne jest, by wprowadzać teatr w życie od
najmłodszych lat. Dlatego też dnia 
15 kwietnia 2013r. przedszkolaki oraz najmłodsze
dzieci z naszej szkoły razem ze swoimi wychowawczyniami (p.Kamilą Gniatkowską –
Szczerbak, p. Sylwią Kaczmarzyk, p. Magdaleną Zacharjasz, p.Marzeną Zasuń)
wybrali się do
Teatru Im.Adama
Mickiewicza w Częstochowie 
na spektakl pt.”Lokomotywa”.

       
 Aktorzy w humorystyczny sposób przybliżali wszystkim obecnym poezję
dziecięcą prezentując wybrane wiersze Juliana Tuwima, Aleksandra Fredry oraz
Jana Brzechwy.  Za ich przyczyną na twarzach małych widzów często gościły
najróżniejsze emocje: radość, zdziwienie, ciekawość czy zaskoczenie. 

         Dzieci
z ogromnym zaciekawieniem przyglądały się aktorom, scenie oraz
rekwizytom. 

 


Wycieczka bardzo się udała. 

Chyba częściej będziemy odwiedzać Teatr!!