Sprzątamy świat!

    Już po raz kolejny nasza szkoła przystąpiła do akcji „Sprzątanie świata”Tegoroczna akcja ruszyła pod hasłem „Sprzątanie świata – Polska”…
          Była to wspaniała lekcja poszanowania środowiska i ciekawa metoda pracy wychowawczej. 

     Akcje „Sprzątanie świata” są częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska  Clean up the World  wywodzącego się z Australii. Zapoczątkował je w roku 1989 In Kiernan – australijski biznesmen i żeglarz. W Polsce akcję zainicjowała w roku 1994 Mira Stanisławska-Meysztowicz, założycielka Fundacji Nasza Ziemia.