Spotkanie z policjantami

     11 października uczniowie klas VI i
VII mieli spotkanie z policjantami, którzy udzielili kilku cennych wskazówek i
rad. Pouczyli, jak należy zachowywać się w sytuacjach zagrożenia, opowiedzieli
o zgubnych skutkach nałogów i stosowania używek, zwrócili uwagę na zachowania w
internecie, typu umieszczanie bez zgody zdjęć, filmików itp. Przypomnieli o bezpieczeństwie
w szkole i poza nią uświadamiając uczniom, że podczas wycieczek, dyskotek,
zabaw w pełni odpowiedzialny jest za nich nauczyciel, którego poleceń należy
słuchać.

    Uczniowie klas 1-3 odbyli spotkanie z policjantami w dniu 29
września
. Funkcjonariusze poruszyli z najmłodszymi temat bezpiecznych zachowań
w drodze do i ze szkoły.