XII Wojewódzki Konkurs Czytelniczy

W 2013 roku przypada 60. rocznica
śmierci i stulecie poetyckiego debiutu Juliana Tuwima. Sejm Rzeczpospolitej
Polskiej ustanowił rok 2013 Rokiem Juliana Tuwima.

        W całym
kraju organizowane są wydarzenia kulturalne i spotkania poświęcone postaci oraz
twórczości znakomitego poety.

    Jego wiersze stanowią
klasykę polskiej literatury dziecięcej. Bogaty dorobek poety jest dzisiaj
świetną propozycją czytelniczą, a także niezwykle oryginalną, rozwijającą
wyobraźnię zabawą…..


    O czym mieli okazję przekonać się nasi odważni
uczniowie z klasy V:

Weronika Benduch, Igor Ciuk, Miłosz
Garus i Bartosz Pijet z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Rększowicach,
przygotowywani przez mgr Alicję Kamińską.

Odważni, bo nie bali się zmierzyć z
precyzyjnymi, wręcz drobiazgowymi pytaniami podczas XII Wojewódzkiego
Konkursu
 Czytelniczego 
organizowanego pod patronatem
Burmistrza Miasta i Gminy Żarki „Przygoda z poezją się zaczyna, gdy czytamy
J.Tuwima”

           
Impreza składała się z 2 części:

 – eliminacji – testu
sprawdzającego znajomość treści wierszy oraz biografii pisarza,

– finału – turnieju widowiskowego z
udziałem publiczności.

Spośród 197 (sic!)
uczestników do ścisłej czołówki 10 finalistówprzeszedł nasz uczeń Bartosz
Pijet.
 Jesteśmy dumni z Bartosza i życzymy mu, aby nadal uczył się
poczucia humoru i czerpał optymizm codziennego życia z twórczości J. Tuwima.

 

Bartosz,
gratulacje!!