Spotkanie ze strażakami

      Każdy z nas może
stać się świadkiem wypadku lub nagłego zachorowania, które będzie stanowiło
zagrożenie dla zdrowia lub życia osoby poszkodowanej. Ponieważ czas niezbędny
na przybycie pierwszych zespołów ratunkowych to co najmniej kilka minut, bardzo
ważne jest podjęcie właściwych działań mających na celu podtrzymanie życia lub
zminimalizowanie niekorzystnych skutków zdarzeni
a.

    O tym, jak należy zachować się w sytuacji zagrożenia oraz
jak winno się udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej uczyli nas
strażacy OSP w Rększowicach, którzy w dniu 17 czerwca 2016r. odwiedzili naszą szkołę.

    Uczniowie zostali zapoznani z podstawowymi czynnościami w
zakresie pomocy przedlekarskiej – oceną sytuacji i zabezpieczenia miejsca
wypadku, oceną poszkodowanego i kontrolą czynności życiowych, wezwaniem pomocy,
podstawami podtrzymywania życia (resuscytacja, reanimacja) i niedopuszczeniu do
powstania dalszych powikłań do czasu przybycia lekarza lub karetki pogotowia
ratunkowego. Strażacy zaprezentowali również podstawowe zasady postępowania w
przypadku omdlenia, krwotoku, zranienia, zwichnięcia, złamania kończyny,
oparzenia czy zakrztuszenia. Po prezentacji uczniowie chętnie ćwiczyli
wykonywanie czynności ratunkowych pod czujnym okiem naszych gości.

    Dziękujemy OSP w
Rększowicach  za znalezienie czasu dla naszej szkoły i przekazanie uczniom
tak cennych i pożytecznych informacji!