Spotkanie z policjantem

     O
tym, jak ważne jest zachowanie zasad bezpieczeństwa w kontaktach  z obcym psem dowiedziały się dzieci
przedszkolne i uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rększowicach
podczas spotkania z mł. asp. Wojciechem Bożkiem z Komendy Miejskiej Policji w
Częstochowie oraz Aronem – jego podopiecznym.

           Przeprowadzone w dniu 13 stycznia 2014r.
szkolenie z udziałem psa policyjnego było bardzo interesujące i co
najważniejsze – pożyteczne. Dzieci poznały sześć zasad postępowania w
kontakcie z obcym psem, które mogły wielokrotnie powtórzyć w obecności
Mistrza Polski wśród psów policyjnych – pięknego i bardzo mądrego Arona.
Na zakończenie spotkania każde dziecko otrzymało pamiątkową szkoleniową
ulotkę informacyjną 
z wizerunkiem naszego niezwykłego gościa – Arona.