Wyróżnienie dla naszego przedszkola

   Dnia  2 grudnia 
2015 r. odbyło się rozstrzygnięcie Wielkiego Ogólnopolskiego Konkursu
Ekologicznego „ Zrób to sam” dla przedszkoli zorganizowanego przez popularny
serwis internetowy dla dzieci Buliba.pl pod honorowym patronatem Ministra
Środowiska RP. 

  Praca konkursowa wykonana przez naszych przedszkolaków została
wyróżniona spośród 2400 prac, które wpłynęły na konkurs.
Nagrodą za zdobyte
wyróżnienie był zestaw filmów dla dzieci. Cieszymy się, że  udało nam się zaangażować w propagowanie idei
ekologii  dzieci i  rodziców.