Pastuszkowie z Fatimy

6 marca 2017 r.  w Nowym Sączu miało miejsce uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego „PASTUSZKOWIE Z FATIMY”.  W konkursie tym, liczny udział wzięli   również uczniowie  Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rększowicach, zwłaszcza uczniowie klasy  II i  V.

          Z wielką radością informujemy, iż NAGRODĘ SPECJALNĄ i nagrodę rzeczową otrzymała uczennica klasy V – Wiktoria Kasperczyk.

    Organizatorem konkursu było Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej – PROMYCZEK z Nowego Sącza. Współorganizatorami byli: Sekretariat Fatimski z Zakopanego i Zespół Szkół Artystycznych z Nowego Sącza. Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych z terenu całego kraju i  cieszył się wielką popularnością wśród dzieci (nadesłano blisko 1100 prac). Jego celem było przypomnienie dzieciom historii objawień fatimskich, przygotowanie do jubileuszu 100 – lecia objawień oraz rozwijanie zdolności artystycznych dzieci.