Rozstrzygnięcie Powiatowego Konkursu o UE

W Szkole Podstawowej im Tadeusza Kościuszki w Rększowicach
odbył się  I Powiatowy Konkurs o Unii
Europejskiej, który przeznaczony był dla uczniów klas IV – VI szkół podstawowych
powiatu częstochowskiego. Konkurs odbywał się pod patronatem Wójta Gminy
Konopiska.

Celem konkursu było:

– propagowanie oraz pogłębienie wiedzy na temat Unii
Europejskiej – szczególnie państw członkowskich,

– zachęcenie do tworzenia prezentacji jako twórczej pracy
ucznia, korzystania z różnych źródeł informacji,

– kształtowanie umiejętności wyszukiwania i selekcji
wiadomości.

 

Przedmiotem konkursu było stworzenie prezentacji
multimedialnej ukazującej wybrane państwo członkowskie Unii Europejskiej.

 

Komisja przyznając miejsca kierowała się następującymi kryteriami
oceniania:

– wartość merytoryczna (w tym
zgodność z tematem),

 – przejrzysty i uporządkowany układ
prezentacji,

 – estetyka, kreatywność, innowacyjność wykonania pracy.

 

Dnia  7 maja 2015r.
spośród wszystkich nadesłanych prac komisja w składzie:

 

1.mgr Sybilla Hofman – Migdalska

2. mgr Agnieszka Strużykowska

3. mgr Beata Cierpiał

wyłoniła zwycięzców konkursu, którzy wykonali najciekawsze
prezentacje multimedialne

 

I miejsce Nadia
Trzepizur kl VI ZS im. Henryka Sienkiewicza Szkoła Podstawowa w Konopiskach ul.
Sportowa 7.

 

II miejsce Maria
Ludwikowska kl VI Zespół Szkół Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza ul A.
Ferensa 12 a Kamienica Polska.

 

III miejsce Kinga
Piątkowska kl VI Szkoła Podstawowa im. Małego Powstańca w Częstochowie ul.
Powstańców Warszawy 144a.

 

Wyróżnienie:

 

Wiktoria Stępniak kl VI ZS im. Henryka Sienkiewicza Szkoła
Podstawowa w Konopiskach ul. Sportowa 7.

 

Osoby nagrodzone zostaną poinformowane telefonicznie o
miejscu i terminie wręczenia nagród.