Podziękowanie

Dyrektor Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Rększowicach dziękuje Prezesowi OSP w Rększowicach Panu
Czesławowi Romańskiemu  oraz druhom
strażakom za pomoc w organizacji uroczystych obchodów Dnia Babci i Dziadka.