Dzień Edukacji Narodowej

             W naszej szkole jest fajnie,
magistrowie zwyczajni, nadzwyczajnie nas uczą swych lekcji. Fajnie jest w
naszej szkole już od wielu pokoleń, każdy pragnie od innych być lepszy…

-tak 13 października z okazji Dnia Edukacji Narodowej
śpiewali podczas uroczystej akademii w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w
Rększowicach nasi uczniowie. Było uroczyście, dostojnie i pięknie, bo z serca.
W galowych strojach, z radosnymi buziami, uczniowie składali szczere życzenia
wszystkim pracownikom szkoły.

Punktem kulminacyjnym uroczystości było pasowanie
pierwszaków. Ci zaprezentowali się dostojnie, ale z dozą humoru- recytując i
śpiewając pięknie. Na koniec ślubowali, że swoją postawą, zachowaniem,
postępowaniem będą godnie reprezentować szkołę. Nie brakło przeróżnych prezentów,
zwłaszcza rogów obfitości.

Uroczystość swoją obecnością zaszczycili goście:
przedstawiciel organu prowadzącego z-ca skarbnika Gminy Konopiska pani
Magdalena Purgal, radny Rększowic pan Stanisław Górniak oraz emerytowani
nauczyciele.

Czternastego października wpisujemy
do dziennika dobre stopnie wszystkim, co pracują w szkole, za wysiłki i za
trudy….-
takimi
oto miłymi słowami piosenki wyrażali swoje podziękowania uczniowie.       

Niechaj
brzmią nam one przez cały rok szkolnego trudu, kiedy to czasem ,,trzeba mieć cierpliwość jak aniołów sto, by z uśmiechem
przekazywać tyle wiedzy…