Dzień Edukacji Narodowej

   Dzień Edukacji Narodowej popularnie zwany Dniem Nauczyciela upamiętnia powstanie Komisji Edukacji Narodowej, która była pierwszym ministerstwem oświaty publicznej w Polsce.
Komisja ta została powołana  z inicjatywy króla polskiego Augusta
Poniatowskiego na mocy uchwały Sejmu Rozbiorowego z dnia 17 października
1773r.

      W naszej szkole – jak każdego roku – ten dzień obchodziliśmy bardzo uroczyście…

    Oficjalna część obchodów rozpoczęła się o godz.10.00 na sali gimnastycznej. Pojawiło się na niej wielu
gości, w tym pani wicewójt Zofia Kuśmierska, przedstawiciele samorządu i
emerytowani nauczyciele. Pani dyrektor Edyta Pawlak rozpoczęła
uroczystość od wygłoszenia podziękowań wszystkim pracownikom oświaty za
trud włożony w edukację i wychowanie uczniów.
Po
życzeniach i wielu ciepłych słowach przyszedł czas na wręczenie nagród i
wyróżnień za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej.
Całość dopełnił występ artystyczny przygotowany przez uczniów naszej szkoły zakończony symbolicznych kwiatów.
   Tradycyjnie już Dzień Edukacji Narodowej połączony jest w naszej szkole z pasowaniem pierwszoklasistów na uczniów i z przyjęciem ich do społeczności szkolnej. Do
tego momentu pierwszaki przygotowywali się od pierwszych dni września.
Poznawali swoje prawa i obowiązki oraz wpajali zasady panujące w szkole.

     Tego dnia w galowych strojach, z upiętmi odświętnie wstążkami wyglądali bardzo uroczyście.
Pod
kierunkiem wychowawczyni – pani Sylwii Kaczmarzyk przedstawili program
artystyczny , w którym prezentowali swoje talenty i zdolności oraz
zdobytą do tej pory wiedzę. Tym samym wykazali, że są gotowi stać się
stuprocentowymi uczniami Szkoły Podstawowej w Rększowicach.

    
Kulminacyjnym punktem uroczystości było złożenie ślubowania na Sztandar
Szkoły oraz dokonanie przez panią dyrektor pasowania symbolicznym,
wielkim ołówkiem. Całość zakończyło wręczenie pamiątkowych dyplomów i
upominków oraz wspólne zdjęcie. Nie brakło również rożków obfitości, o
które zatroszczyli się rodzice.