Włączamy się w Sprzątanie Świata

      29 września Szkoła Podstawowa w Rększowicach aktywnie włączyła się w akcję „Sprzątania świata”. O
godz. 11.00 uczniowie klas I-VI wraz ze swoimi wychowawcami,
zaopatrzeni w rękawiczki i worki, ruszyli w pobliski teren, by
posprzątać śmieci zalegające poza miejscami przeznaczonymi do ich
składowania.
    Celem
akcji było podnoszenie świadomości ekologicznej naszych dzieci oraz
oczyszczenie najbliższego terenu z wyrzuconych śmieci. Wszyscy uczniowie
spisali się na medal!