Konkurs na wiersz patriotyczny o Tadeuszu Kościuszce

Rok 2017 to między innymi rok Tadeusza Kościuszki-Najwyższego Naczelnika Siły Zbrojnej Narodowej, ogólnonarodowego powstania, zwanego insurekcją kościuszkowską, polskiego i amerykańskiego generała, „niezłomnego bojownika w walkach o niepodległość”. W tym roku  ma  miejsce 200. rocznica śmierci  tego bohatera, symbolu wolności i wzoru patrioty.

Tadeusz Kościuszko zajmuje szczególne miejsce w panteonie narodowych bohaterów. Jest symbolem wolności i wzorem patrioty nie tylko dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Uosabiał najlepsze wartości: tolerancję i równość; Thomas Jefferson, jeden z autorów amerykańskiej Deklaracji Niepodległości, nazwał Tadeusza Kościuszkę najprawdziwszym synem wolności, oddając mu hołd w związku z jego działalnością w Stanach Zjednoczonych Ameryki” – zaakcentowano w przyjętej uchwale.

 

            W związku z tym , że nasza szkoła nosi imię tegoż bohatera prowadzone są różnorakie działania upamiętniające tę postać.

I tak uczniowie, poznając sukcesywnie życie i działalność Tadeusza Kościuszki, wykonywali piękne albumy o patronie szkoły, z których powstała na korytarzu  wystawa, dzięki której również młodsze dzieci mogły poznawać tę historyczną postać.

Dodatkowym źródłem informacji są też ekspozycje obrazujące działalność bohatera Polski  i Stanów Zjednoczonych.

 

Kolejnym działaniem było ogłoszenie Ogólnopolskiego Konkursu na Wiersz Patriotyczny  o Tadeuszu Kościuszce. Celem konkursu było głównie popularyzowanie poezji o tematyce  patriotycznej, poznawanie życia i działalności Tadeusza Kościuszki, wyeksponowanie istotnego i oryginalnego dla polskiej poezji  wątku patriotycznego, zachęcanie do kształtowania poczucia silnej więzi emocjonalnej, społecznej i kulturowej z własnym narodem, z jego historią, tradycją i wartościami, rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie o tematyce patriotycznej,
utrwalanie poczucia dumy narodowej.

 Temat wcale nie był łatwy, mimo to uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjów podjęli wyzwanie. Wpłynęły do nas wiersze, uczące patriotyzmu, pełne mądrości historycznych.

 Komisja konkursowa przyznała następujące miejsca:

 

kategoria szkoły podstawowe:

I m. Jakub Wróbel  kl. IV Szkoła Podstawowa nr 28 w Gdyni

II m. Maria Rudnik  kl. VI Szkoła Podstawowa w Konopiskach

Wyróżnienie- Martyna Mirczak kl. VI  Szkoła Podstawowa w Konopiskach

 

kategoria: gimnazja:

I m. Natalia Kowalska  kl. I ZS w Konopiskach

II m. Aleksandra Glondalska kl. I ZS w Konopiskach

Wręczenie nagród odbędzie się na uroczystej akademii, podczas której uczniowie z ZSP w Rększowicach  zaprezentują program, w którym pokażą, że piękne tradycje kościuszkowskie żyją w świadomości narodu od wielu pokoleń i uczą miłości do ojczyzny.

 

Ponadto w kolejnych miesiącach planowane są jeszcze takie działania jak : Wewnątrzszkolny Konkurs Wiedzy o Tadeuszu Kościuszce, podczas którego uczniowie będą rywalizować między sobą, prezentując wiedzę, jaką przystało mieć wychowankowi uczącemu się w szkole imienia tego bohatera oraz lekcje wychowawcze przeprowadzone według scenariusza przygotowanego przez nauczycielkę historii i przystosowanego do odpowiedniej grupy wiekowej.

 

Cieszymy się, że jesteśmy szkołą imienia Tadeusza Kościuszki- bohatera historycznego, niezaprzeczalnego autorytetu i wzoru do naśladowania dla współczesnych. Od niego możemy pobierać lekcje patriotyzmu, miłości do własnego kraju oraz budowania historii.

 

Alicja Kamińska

Sybila Hofman -Migdalska