Obchodzimy Dzień Niepodległości

„Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba

Podnoszą z ziemi przez uszanowanie

Dla darów Nieba… Tęskno mi Panie”

                                    C. K. Norwid

 

             W 1918 r., po 123 latach niewoli Polska odzyskała utraconą niepodległość. W tym roku obchodzimy 95 rocznicę tego ważnego wydarzenia…

    Dla upamiętnienia tego momentu, w dniu 13 listopada nauczyciele i uczniowie naszej szkoły przedstawili otwartą lekcję historii z tamtego okresu. Po uroczystym wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu państwowego, rozpoczęła się część artystyczna. Piękną oprawę muzyczną stanowiły pieśni patriotyczne. Całość została przygotowana przez uczniów klasy VI pod kierunkiem pani S.Hofman-Migdalskiej, pani B.Cierpiał oraz pana D.Hermana.

              Na chwilę przenieśliśmy się sercami w tamte, odległe czasy…