Przystępujemy do bicia rekordu RKO

17 października 2016r.  21 wychowanków z naszej szkoły przyłączyło się do uczniów z całej Polski i przystąpiło do bicia ogólnopolskiego rekordu w prowadzeniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej (RKO). 

    Akcja miała na celu oswoić dzieci z podstawowymi czynnościami ratującymi życie. Wszyscy jej uczestnicy bardzo poważnie potraktowali zadanie i wykazali się  pełnym zaangażowaniem.