Uczymy miłości do przyrody

W dniu 7 maja 2014r. w Szkole Podstawowej w Rększowicach  odbyła się lekcja przyrody z p. Krzysztofem Wołczykiem – leśniczym z nadleśnictwa HerbyUczniowie klas starszych mieli okazję do utrwalenia wiadomości  zdobytych na zajęciach przyrody. Podczas barwnej prelekcji zapoznali się z pracą leśniczego, poznali wiele ciekawostek z życia leśnych zwierząt. Leśniczy opowiadał o ekologii, o tym co dzieje się w środowisku leśnym. Zapoznał wszystkich ze zwierzętami zamieszkującymi lasy oraz ich zwyczajami. Gość zachęcał do częstego obcowania z przyrodą. Zwrócił  także szczególną uwagę na bezpieczne korzystanie z uroków lasu.

 

Na koniec spotkania dzieci miały możliwość zadawania pytań panu leśniczemu i ochoczo z tej możliwości skorzystały. Pytania były przeróżne, ale nasz gość na wszystkie bardzo cierpliwie i wyczerpująco odpowiadał.