Dzień Ziemi w naszej szkole

„Ziemię mamy tylko jedną, więc szanujmy ją.
Bo cóż z nami stanie się, gdy zniszczymy własny dom?”

    Międzynarodowy Dzień Ziemi jest wspaniałą okazją do organizowania  różnego rodzaju wydarzeń promujących ochronę środowiska, ekologię i życie w zgodzie z naturą.
   Z okazji Święta Ziemi 28 kwietnia 2017r. odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia przygotowana przez uczniów klasy drugiej, w której wzięli udział zarówno dzieci przedszkolne, jak i uczniowie wszystkich klas…

    Mali artyści zaprezentowali  tańce, wiersze i piosenki o tematyce ekologiczno-przyrodniczej oraz inscenizację pod tytułem „Ziemia – nasz wspólny dom”.
     Po skończonych występach uczniowie klasy szóstej, pod czujnym okiem p. Joanny Ciuk wykonali szereg eksperymentów tłumacząc w przystępny sposób działanie wielu różnych zjawisk w naszym świecie.