Quiz wiedzy o krajach Unii Europejskiej

23 maja 2013r. odbył się w naszej szkole quiz
wiedzy o Krajach Unii Europejskiej „What do you know about European
countries?”.Organizatorem quizu była nauczycielka języka angielskiego Sybilla
Hofman – Migdalska. 
 

Quiz
skierowany był do uczniów klas IV- VI  szkoły
podstawowej. Głównym celem quizu było propagowanie wiedzy na temat
kultury, literatury, języka, historii i geografii krajów Unii Europejskiej.Quiz
miał również rozwijać uzdolnienia uczniów, pobudzać ich twórcze myślenie,
zachęcać do współzawodnictwa oraz wspomagać zdolności stosowania zdobytej
wiedzy w praktycznym działaniu.
Uczniowie biorący udział w quizie wykazali się bardzo dużą wiedzą na temat
krajów Unii Europejskiej