Kolejny sukces…

     Dnia 12 kwietnia 2016r. w
Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łaźcu odbyły się eliminacje
gminne ogólnopolskiego turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. W
kategorii szkół podstawowych III miejsce zajęła drużyna ZSP w Rększowicach w składzie: Julia Jakubowska, Oliwia Pyrkosz, Szymon Zatłoka i Wiktor
Górniak.

    W konkursie wzięło udział 36 uczniów. Szkoły   Podstawowe
reprezentowało 24 uczestników, gimnazja – 12 uczestników. Każda drużyna
składała się z 2 dziewcząt i 2 chłopców.
Indywidualnie najlepszym zawodnikiem turnieju został exeguo Szymon Zatłoka  – zdobywając 32 punkty
na 35 możliwych.

    Na zakończenie konkursu pani dyrektor wręczyła zwycięzcom
nagrody rzeczowe i pogratulowała wysokiego poziomu przeprowadzonego konkursu.