Turniej Bezpieczeństwa o Ruchu Drogowym

Dnia 17 marca 2015r. uczniowie klasy szóstej  Filip Gonera, Jakub Kościelniak i Łukasz Krawczyk wzięli
udział w Gminnym Turnieju Bezpieczeństwa o Ruchu Drogowym, który jak co
roku odbył się w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łaźcu.


 
     Celem Turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie
na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym
bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej poprzez:
1. popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po     drogach, 
2. kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników         ruchu, 
3. popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania           pierwszej pomocy przedmedycznej, 
4. popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i     sportu.

Uczniowie zdobyli III miejsce. Gratulujemy!

Dodatkowo uczeń Łukasz Krawczyk otrzymał nagrodę za zdobycie maksymalnej liczby punktów.