OLIMPUSEK

Olimpiady pozwalają rozwijać wyobraźnię
i myślenie twórcze dzieci. 

         W
tym roku szkolnym w „Olimpusku”brała udział klasa III.  
Olimpiada
polegała na rozwiązaniu zintegrowanego zróżnicowanego sprawdzianu. Treść
sprawdzianu uwzględniała  elementy edukacji polonistycznej,
społeczno-przyrodniczej i matematycznej.

 


Test konkursowy składał się z 21 pytań.
Ocenie podlegało każde pytanie w teście sprawdzającym. Waga poszczególnych
pytań w teście była jednakowa i wynosiła 10 punktów. W związku z powyższym
uczeń za jedno pytanie mógł maksymalnie uzyskać 10 punktów, a minimalnie 0
punktów.

         
 Klasyfikacji uczestników dokonano na podstawie uzyskanej przez nich
końcowej sumy punktów za cały sprawdzian konkursowy i przypisano im odpowiednie
miejsce w rankingu.

         
  

           Najlepiej napisał Szymon
Zatłoka,
 który uzyskał 136 punktów i zajął 38 miejsce w Polsce.

 

Wszystkim uczestnikom serdecznie
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!