Jedzie, jedzie nasz Kościuszko…

Tadeusz
Kościuszko to postać niezwykła. Na trwałe zapisał się w polskich dziejach.

Rzeczpospolita,
chyląca się pod koniec XVIII wieku ku upadkowi, zyskała bohatera, którego
sława
przetrwała do dziś. Jest jedną z najwybitniejszych postaci w dziejach narodu
polskiego.Umieszcza
się go w jednym rzędzie ze Stefanem Czarnieckim, Janem III Sobieskim, księciem
Józefem
Poniatowskim, Romualdem Trauguttem, Józefem Piłsudskim. Popularność zdobył jako
organizator i naczelny dowódca ogólnonarodowego powstania 1794 r. W wojsku
kościuszkowskim,
w czasie insurekcji, walczyli obok szlachty także chłopi i mieszczanie. Naczelnik
Kościuszko był więc pierwszym w naszych dziejach przywódcą całego narodu
walczącego
o „wolność, całość, niepodległość. Jego powstanie zostało stłumione, ale już w 1797 r na
ziemi włoskiej powstały Legiony Polskie, w 1830 r. wybuchło powstanie
listopadowe,
a w 1863 r. powstanie styczniowe. Nasz Patron zapoczątkował więc wieloletnią

walkę o
wolność Polski, którą ostatecznie odzyskaliśmy po I wojnie światowej.

24
marca obchodziliśmy 221 rocznice Insurekcji Kościuszkowskiej. Uczniowie
klasy V i VI przygotowali z tej okazji wspaniały montaż słowno-
muzyczny, który na długo pozostanie w naszych pamięciach. Akademia
szkolna została przygotowana pod kierunkiem p. Sybilli Hofman –
Migdalskiej i p. Dariusza Hermana.