Turniej Bezpieczeństwa o Ruchu Drogowym

     Dnia 17 marca 2014 roku uczniowie klasy piątejFilip Gonera, Jakub Kościelniak i  Łukasz Krawczyk wzięli udział w Gminnym Turnieju Bezpieczeństwa o Ruchu Drogowym, który jak co roku odbył się w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łaźcu.         Celem Turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej poprzez:

       1. popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach,

2. kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu,

3.popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej

   pomocy przedmedycznej,

4. popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu.

              Uczniowie zdobyli II miejsce. Gratulujemy!