Rozstrzygnięcie II Powiatowego Konkursu o UE

   Już po raz drugi
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rększowicach był organizatorem Powiatowego
Konkursu o Unii Europejskiej. Konkurs odbywał się pod honorowym patronatem
Wójta Gminy Konopiska mgr. inż. Jerzego Żurka.

Konkurs był adresowany
do uczniów klas IV- VI szkół podstawowych 
z terenu powiatu częstochowskiego.

Celem konkursu było
propagowanie oraz pogłębienie wiedzy na temat Unii Europejskiej – szczególnie
państw członkowskich, zachęcenie do tworzenia prezentacji jako twórczej pracy
ucznia, korzystania z różnych źródeł informacji, kształtowanie umiejętności
wyszukiwania i selekcji wiadomości.

Przedmiotem konkursu
było stworzenie prezentacji multimedialnej ukazującej charakterystyczne święto,
tradycję lub obrzęd wybranego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.


Spośród wielu
nadesłanych prac komisja konkursowa w składzie:

– mgr Sybila
Hofman-Migdalska – nauczyciel języka angielskiego, historii i

   społeczeństwa,

– mgr Alicja Kamińska
– nauczyciel języka polskiego,

-mgr Konrad Kijas –
nauczyciel zajęć komputerowych,

zgodnie z Regulaminem
Konkursu przyznała miejsca:

I miejsce – Katarzynie Bednarczyk z Zespołu Szkół w
Hucie Starej B,

II miejsce –  Julii Błaszak ze Szkoły Podstawowej w
Nieradzie,

III miejsce –  Krystianowi Jurczyk z Zespołu Szkół w
Kłomnicach
.

                         Gratulujemy zwycięzcom i życzymy
dalszych sukcesów!