Wycieczka do Muzeum Wsi Kieleckiej

    5 czerwca 2017r. uczniowie klas 1-3 wybrali się na wycieczkę do Muzeum Wsi Kieleckiej. Celem ich wyjazdu było zwiedzanie głównego obiektu muzeum, jakim jest Park Etnograficzny w Tokarni – skansen prezentujący zabytki budownictwa wiejskiego i małomiasteczkowego z obszaru województwa świętokrzyskiego w otoczeniu zbliżonym do pierwotnego.


    Uczestnicy wycieczki mieli okazję podziwiać różnorodne zagrody, domostwa mieszkalne, zabudowania gospodarcze, młyny wodne i wiatraki, a także obejrzeć eksponaty dotyczące ginących rzemiosł wiejskich: m.in. warsztat stolarza, kowala, gonciarza, plecionkarza czy szewca. 
     Duże zainteresowanie wzbudziło wnętrze dawnej apteki, gabinet i mieszkanie lekarza z okresu międzywojennego oraz zakład prowincjonalnego fotografa. 
      Wierna rekonstrukcja wsi kieleckiej i bogate wyposażenie oglądanych chat sprawiły, że wycieczka stała się wyjątkową lekcją historii, a jej uczestnicy znacznie poszerzyli swoją wiedzę na temat  życia ludzi na dawnej wsi.