Międzynarodowy projekt KROKUS

,,Podstawą wszystkich praw danego narodu
jest z pewnością

prawo do istnienia”

 

                                                   
Jan Paweł II   W tym roku nasza szkoła uczestniczyła w
międzynarodowym projekcie ,,KROKUS”, który był zorganizowany przez
Holocaust Education Trust Ireland
. Uczestnictwo w tym projekcie to zwiększenie świadomości na temat zagrożeń
związanych z rasizmem i nietolerancją. Uczniowie poznają znaczenie tolerancji i
szacunku wobec wszystkich ludzi niezależnie od ich pochodzenia etnicznego,
niepełnosprawności lub wyznania.      Projekt ,,KROKUS” upamiętnia 1,5 miliona dzieci pochodzenia
żydowskiego zamordowanych w czasach Holokaustu i tysięcy innych dzieci, które
były ofiarami nazistowskich zbrodni. Żółte kwiaty, które zasadzili nasi
uczniowie przypominać nam będą wszystkie dzieci, które zginęły w okresie II
wojny światowej.

   We wrześniu 1939 roku Niemcy najechały na Polskę, czym rozpoczęły
II wojnę światową. Wkrótce armia niemiecka opanowała większość Europy.Ludność pochodzenia
żydowskiego została skazana na zagładę. W gettach, obozach zagłady Żydzi 
umierali z powodu morderczej pracy, zimna i głodu .Poprzez uczestnictwo w
projekcie  nasi uczniowie poznali jak ważne jest akceptowanie i
poszanowanie ludzi różnych kultur i narodowości. Ludobójstwo nie jest
pojedynczym zdarzeniem w czasie, ale stanowi stopniowy proces, który zaczyna
się wtedy, gdy nie są powstrzymywane przypadki dyskryminacji, rasizmu i
nienawiści oraz wtedy, gdy ludziom odmawia się uznania ich praw człowieka i
praw obywatelskich. Z tego powodu ważne jest żebyśmy szanowali różnice pomiędzy
nami i głośno sprzeciwiali się przypadkom niesprawiedliwości.